De inloopavonden over Diftar in de weken van 4 en 11 oktober zijn verplaatst naar november 2021. Iedereen die zich via onze website voor de inloopavonden heeft aangemeld, heeft hierover persoonlijk bericht ontvangen. De verplaatste inloopavonden vinden op de volgende data en locaties plaats:

Locaties | Data | Tijden

LOCATIESDATUM | TIJD
Wijkcentrum Angelslo Emmen16 november| 19:00 – 21:00
Centrum de Badde Nieuw-Weerdinge17 november| 19:00 – 21:00
Veurkamer Nieuw-Amsterdam18 november| 19:00 – 21:00

Kijk hier voor adresgegevens van de verschillende locaties.

Wegens het geringe aantal aanmeldingen is besloten om de inloopavonden in oktober niet door te laten gaan. De inloopavonden waren speciaal georganiseerd voor alle inwoners van gemeente Emmen. Tijdens deze avonden zou de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen over
het nieuwe systeem voor afvalinzameling dat vanaf 1 januari 2022 ingevoerd gaat worden. De komende tijd zullen wij meer informatie delen over Diftar en de veranderingen voor de inwoners. Omdat wij iedereen in de gelegenheid wil stellen om hier eventuele vragen over te stellen, worden in november opnieuw inloopavonden georganiseerd.

Aanmelden vanaf 11 oktober

Vanaf 11 oktober 2021 kunnen inwoners zich aanmelden voor één van deze inloopavonden. Meer informatie over deze inloopavonden en de aanmelding volgen via berichten in de Emmer Courant, op de website www.afvalemmen.nl en de Facebookpagina en Instagrampagina van Afval Emmen.

LET OP: U heeft een Coronatoegangsbewijs nodig om deel te nemen aan één van de inloopavonden!