Privacyverklaring

Als u bijvoorbeeld uw afvalpas gebruikt, een gechipte container aanvraagt of aanbiedt voor lediging dan worden uw persoonsgegevens verwerkt.

Gemeente Emmen, gevestigd aan Raadhuisplein 1 in Emmen, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gemeente Emmen
Postbus 30.001
7800 RA  Emmen
t. 14 0591
www.emmen.nl
gemeente@emmen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Postcode
  • Huisnummer
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het reageren op vragen/ opmerkingen via het contactformulier op de website afvalemmen.nl
  • Mogelijk in de toekomst: Verzenden van een nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens aan derden

De website wordt gehost door Van Beetz Vormgeving. Gegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier worden niet bewaard in de database van de website, maar rechtstreeks gestuurd naar info@afvalemmen.nl.
We maken voor het versturen van e-nieuwsbrieven gebruik van LaPosta. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met LaPosta gesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

We maken gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van jouw toestemming of bezwaar op de verwerken van jouw persoonsgegevens sturen naar info@afvalemmen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@afvalemmen.nl.