Veelgestelde vragen

AFVALSORTEERSTRATEN

Welk afval kan ik naar de afvalsorteerstraat brengen?

Hier kunt u zeven dag per week de volgende grondstoffen in ondergrondse containers deponeren:

 • pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)
 • glas
 • papier
 • textiel

Op een aantal sorteerstraten vindt u ook een bovengrondse recyclezuil. Deze is bestemd voor batterijen, spaarlampen, inktcartridges, dvd’s/cd’s, mobiele telefoons (met opladers) en kleine elektrische apparaten (tot omvang scheerapparaat).

Waar vind ik de dichtstbijzijnde afvalsorteerstraat?

Bij veel winkelcentra zijn sorteerstraten geplaatst. De locaties in gemeente Emmen zijn;

 • Winkelcentrum De Rietlanden
 • Alerderbrink in de Bargeres in Emmen
 • Buitenweg in Emmen (wordt binnenkort geopend)
 • Houtweg in Emmerhout in Emmen
 • Julianastraat in Emmen
 • Middenhaag in Emmermeer in Emmen
 • Peijershof in Angelslo in Emmen
 • Weerdingerstraat (bij Jumbo) in Emmen
 • Postweg in Barger-Compascuum
 • Spindel in Emmer-Compascuum
 • Havenstraat in Erica
 • Van Echtenskanaal (bij Jumbo) in Klazienaveen
 • Fanfaronweg (bij Plus) in Klazienaveen
 • Karel Palmpstraat (bij AH) in Nieuw-Amsterdam
 • Vaart (bij Coop) in Nieuw-Amsterdam
 • Veldmanlaan in Weiteveen
 • De Blokken in Zwartemeer

  Komen er extra voorzieningen in mijn wijk?

  Het serviceniveau voor de afvalstromen PMD, oud papier en karton, textiel, Klein Chemisch Afval (KCA), grofvuil en de milieustraat blijft voorlopig hetzelfde. Dit betekent dat u deze vormen van afval kunt blijven aanbieden zoals dat momenteel plaatsvindt. In de toekomst werken we nog aan uitbreidingen.

  Ondertussen zijn 46 (extra) glasbakken geplaatst, waarvan 17 ondergronds en 29 bovengronds. De bakken zijn door Area neergezet op plekken in de wijk om het inwoners makkelijker te maken het glas weg te brengen. Rond/onder de glasbak die op gras is geplaatst wordt op termijn nog een straatje gelegd.

  Kan ik met mijn grondstoffen naar afvalsorteerstraatjes?

  Het serviceniveau voor de afvalstromen PMD, oud papier en karton, textiel, Klein Chemisch Afval (KCA), grofvuil en de milieustraat blijft voorlopig hetzelfde. Dit betekent dat u deze vormen van afval kunt blijven aanbieden zoals dat momenteel plaatsvindt.

  Blijft de inzameling van papier dezelfde?

  Ja, de inzameling van papier blijft hetzelfde. Papier wordt één keer per 4 weken ingezameld voor zowel laag – als hoogbouw. Aanbieden van papier mag los (gebundeld of in dozen) op de aanbiedplaats voor de containers of voor de woning. Papier kan ook worden weggebracht naar een verzamelpunt in de wijk. De inzameling van papier wordt veelal verzorgd door verenigingen, kerken en scholen. Waar zij niet inzamelen wordt er door Area Reiniging eens per 4 weken papier opgehaald.

  Waarom zijn er extra glasbakken geplaatst?

  We willen het beter scheiden van afval bevorderen. Daarom zijn 46 (extra) glasbakken geplaatst, waarvan 17 ondergronds en 29 bovengronds. De bakken zijn neergezet op plekken in de wijk om het u makkelijker te maken het glas weg te brengen. Rond/onder de glasbak die op gras is geplaatst wordt op termijn nog een straatje gelegd.

  De extra glasbakken zijn geplaatst, omdat:
  – Er zit nog teveel glas in de grijze container
  – Inwoners van de gemeente Emmen zamelen minder glas in dan de gemiddelde Nederlander
  – We hebben in Emmen minder glasbakken per 1000 inwoners dan de norm.

  De afgelopen jaren zien we dat de hoeveelheid glas die door onze inwoners wordt ingezameld ongeveer 14 kg per inwoner is. Landelijk is dat per inwoner gemiddeld 20 kg. En in de gemeente waar afval het beste gescheiden wordt, zit die hoeveelheid zelfs op 25 kg per inwoner. Ook zien we in sorteerproeven die bij Area worden gedaan dat er in het restafval (wat men in de grijze container gooit) nog ruim 6% glas zit en inwoners in het centrum zelfs ruim 8%. Per inwoner wordt gemiddeld 200 kg restafval ingezameld per jaar. Hiervan is dus 12 – 17 kilo glas.

  We hadden in de gemeente Emmen ongeveer 70 glasbakken staan (zowel bovengronds als ondergronds, bijvoorbeeld in de sorteerstraatjes bij winkelcentra). Dat betekent ongeveer 1 glasbak op 1500 inwoners. Dit willen we terugbrengen naar 1 glasbak per 1000 inwoners. We laten daarom door Area op 46 plekken een glasbak plaatsen (17 ondergronds, 29 bovengronds). De locaties zijn o.a. bepaald aan de hand van behoefte in een bepaalde wijk (waar zit de bestaande glasbak snel vol), spreiding door de gemeente heen en toegankelijkheid voor inwoners en voor vuilniswagen.