Veelgestelde vragen

diftar

Wat is Diftar?

We gaan werken volgens het systeem van Diftar: geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt u voor het aantal keren dat Area uw grijze container leegt. Let op: u betaalt dus niet per kilo!

Hoe minder vaak u de container aan de straat zet, hoe minder u betaalt. In het nieuwe systeem heeft u ook de keuze om een keer over te slaan.

Wanneer gaat het nieuwe inzamelsysteem in?

Het nieuwe inzamelsysteem gaat in op 1-1-2022

Hoe ziet het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in gemeente Emmen eruit?

Voor restafval wordt vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid geboden om het afval 1x in de 2 weken aan te bieden in plaats van 1x in de 3 weken nu. Zo krijgt u voldoende mogelijkheden om uw restafval aan te bieden, maar ook om een keer over te slaan.

Waarom gaat onze gemeente dat doen?

Het gaat bij veel inwoners al best goed op het gebied van afval scheiden. Maar landelijk staat gemeente Emmen op de 260ste plek van alle 352 Nederlandse gemeenten. In Drenthe staan we zelfs onderaan als het gaat om afval scheiden. Dat kan dus beter!

Waarom is verbranden van restafval geen goed idee?

Verbranden van restafval (grijze container) is slecht voor het milieu. Daarom wordt dit steeds duurder. De gemeente moet fors meer belasting aan het rijk gaan betalen voor het verbranden van afval. Hier heeft de gemeente geen invloed op, want dit is een landelijke belasting. Ook is de verwachting dat het verwerken en verbranden van afval in de toekomst duurder wordt. Daarom is het belangrijk zo min mogelijk afval in de grijze container te stoppen. Hergebruik levert geld op en zo houden we het tarief zo laag mogelijk. Tevens is recyclen van afval beter voor het milieu. Een win-winsituatie.

Hoeveel restafval hebben we op dit moment?

Elk jaar wordt per inwoner van gemeente Emmen ongeveer 202 kg. restafval in de grijze container (lichtgrijze deksel) gegooid. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 150 kg. niet in de grijze container thuishoort.

Als dit goed gescheiden zou worden, dan kan het worden hergebruikt. Maar alshet in de grijze container eindigt, dan wordt het verbrand. Door met z’n allen beter afval te scheiden, willen we de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kilo!

Door de veranderingen in de afvalinzameling wil gemeente Emmen de inwoners die goed hun afval scheiden belonen! Hoe werkt dat?

Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Op dit moment betaalt ieder één- of meerpersoonshuishouden hetzelfde bedrag. Of je nu veel of weinig aanbiedt, goed of niet goed scheidt; nu heb je geen invloed op de hoogte van die kosten. Maar als je minder restafval aanbiedt, door je afval gescheiden weg te gooien, houd je steeds minder restafval over.

Dus glas doe je in de glasbak. Groente, fruit, tuinafval en etensresten in de groene container en papier/ karton bij het oud papier. Textiel doe je in de textielcontainer en PMD in de PMD container.

Is het Diftar systeem een bezuiniging voor gemeente Emmen?

Het is geen bezuiniging, maar een systeem om goed scheiden te belonen. In 170 andere gemeenten in Nederland is dit al ingevoerd en worden goede resultaten geboekt. Deze gemeenten hoeven minder afval te verbranden en kunnen daardoor het tarief lager houden.

Hoe ziet de nieuwe berekening van de afvalstoffenheffing eruit?

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan vanaf 1 januari 2022 uit een vast deel en een variabel deel. Ieder huishouden betaalt een vast deel. Maar hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder geld u gaat betalen.

Kijk voor meer informatie bij de vragen over Afvalstoffenheffing en afvalbeleid.