We bieden ALLE inwoners van gemeente Emmen nog een keer de mogelijkheid om in de laatste week van het jaar de container met restafval te laten legen.

Wat betekent dit voor u?

Area leegt in de laatste week van het jaar (week 52) alle aangeboden restafval containers in gemeente Emmen. Kijk voor uw specifieke ledigingsdatum in de Area afvalapp of op de digitale afvalkalender.