Veelgestelde vragen

ONVERMIJDBAAR MEDISCH AFVAL

Wat is onvermijdbaar medisch afval?

Voorbeelden van onvermijdbaar medisch afval zijn onder andere stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Heeft u een chronische, medische indicatie, waardoor u meer huishoudelijk afval produceert? Dan kunt u vanaf half december 2021 vrijstelling aanvragen. Lees meer hierover
op gemeente.emmen.nl/belastingen.

Ik heb een grijze container voor restafval. Wat is de vrijstelling voor onvermijdbaar medisch afval?

Wanneer u gebruik maakt van een restafvalcontainer krijgt u een vrijstelling voor maximaal 12 ledigingen in het belastingjaar. Dit geldt voor zowel een eenpersoonshuishouden als voor een meerpersoonshuishouden. Op deze manier voorkomen we dat u door het invoeren van het Diftar-systeem meer afvalstoffenheffing moet betalen. U kunt vanaf half december 2021 vrijstelling aanvragen. Kijk hiervoor op gemeente.emmen.nl/belastingen.

Ik doe mijn restafval in een ondergrondse container. Wat is de vrijstelling voor onvermijdbaar medisch afval?

Wanneer u gebruik maakt van een ondergrondse container voor restafval krijgt u een vrijstelling voor maximaal 44 inworpen in het belastingjaar. Dit geldt voor zowel een eenpersoonshuishouden als voor een meerpersoonshuishouden. Op deze manier voorkomen we dat u door het invoeren van het Diftar-systeem meer afvalstoffenheffing moet betalen.

U kunt vanaf half december 2021 vrijstelling aanvragen. Kijk hiervoor op gemeente.emmen.nl/belastingen.

Hoe vraag ik vrijstelling aan voor onvermijdbaar medisch afval?

Voorbeelden van onvermijdbaar medisch afval zijn onder andere stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Voldoet u hieraan? Lees op gemeente.emmen.nl/belastingen wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling.

Wilt u direct vrijstelling aanvragen? Dat kan via het Belastingloket.

Vallen kinderluiers ook onder onvermijdbaar medisch afval?

Nee, dit is geen onvermijdbaar medisch afval. Voor gezinnen met jonge kinderen ‘in de luiers’ geldt een andere regeling. Er komen speciale bovengrondse luiercontainers te staan op 30 plekken in kinderrijke buurten in de gemeente Emmen. Ook komen ze in de buurt van scholen en kinderdagverblijven. Lees hier meer over de luierinzameling vanaf 1 januari 2022.